Wypełnij poniższy kwestionariusz

na pewno skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci dobrać odpowiedni kurs

Imię i nazwisko (wymagane):

Numer dowodu osobistego: (wymagane)

Data urodzenia: (wymagane)

/ /

Adres Email:

Telefon Kontaktowy: (wymagane)

Wykształcenie:

Język obcy, którym jesteś zainteresowany/a (wymagane)

Prawdopodobny poziom języka obcego (wymagane)

Gotowość rozpoczęcia kursu

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.00-10.00          
10.00-12.00          
12.00-14.00          
14.00-16.00          
16.00-17.30        x  
17.30-19.00          
19.00-20.30          

Skąd dowiedziałeś/łaś się o naszym kursie?

 Ulotki Strona internetowa Facebook Znajomi

 Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (tj. danych wymienionych powyżej, jak również danych pozyskanych w związku z moją nauką w szkole w bazie danych szkoły oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach marketingowych przez International Langauge School of Poland. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od International Language School of Poland, publikacji i informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/lub numer telefonu wskazane powyżej lub przekazane w trakcie mojej nauki w International Langauge School of Poland.

Mogą Państwo przyspieszyć zapis na zajęcia podając więcej informacji w poniższym kwestionariuszu.
Po wypełnieniu prosimy przesłać go na nasz adres e-mail information@ilsp.edu.pl


Kwestionariusz osobowy